5 Ασκήσεις για Μακροζωία

Μια παλιά ιστορία, που ανατρέχει στο 1839, μιλάει για μια ομάδα λάμα μοναχών, οι οποίοι ήταν όλοι πάνω από 100 χρονών. Όσοι επισκέπτονταν και εκπαιδεύονταν κοντά σ' αυτούς τους μοναχούς, ισχυρίζονταν ότι αποκτούσαν ξανά τι δύναμη, την υγεία, αλλά και την εξωτερική εμφάνιση αντρών ηλικίας 30 - 35 ετών.

Το απρόσιτο της μονής, η ανθρώπινη δυσπιστία και η σύγχρονη τεμπελίτιδα, κράτησε στην αφάνεια αυτό το υπέροχο μυστικό υγείας.

Εγώ όμως το βρήκα και σας το παρουσιάζω...