Έχω διαβάσει το βιβλίο, δύο φορές!

Σπάρτακε,

Έχω διαβάσει το βιβλίο σου "Πρωτόκολλο Υγείας", δύο φορές!
Σ' ευχαριστώ πολύ που βρέθηκες στο δρόμο μου.
Η ιερή συμφωνία θα γίνει το Ευαγγέλιο μου!
Περιμένω το επόμενο βιβλίο σου...

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Όνομα: Α.Σ.
  • Επάγγελμα: Αθήνα