Η θαυματουργή δύναμη του υποσυνείδητου

Είμαστε ότι σκεπτόμαστε!

Σύντομη ανασκόπηση της «Θεραπείας με τη δύναμη του υποσυνείδητου».

  1. Να υπενθυμίζετε συχνά στον ευατό σας ότι η θεραπευτική δύναμη βρίσκεται στο ίδιο το υποσυνείδητο σας.
  2. Έχετε υπόψη σας ότι η πίστη είναι σαν το σπόρο που φυτεύεται στη γη. Δίνει φυτό του ίδιου είδους. Φυτέψτε την ιδέα (σπόρο) στο νου σας, ποτίστε την και ρίξτε το λίπασμα της προσδοκίας – και θα φυτρώσει.
  3. Η ιδέα για τη συγγραφή ενός βιβλίου, για μια καινούργια εφεύρεση, ή για ένα καινούργιο θεατρικό έργο είναι μια πραγματικότητα στη σκέψη σας. Γι’ αυτό μπορείτε να πιστέψετε ότι αυτό που σκέφτεστε το έχετε τώρα. Πιστέψτε ότι η ιδέα σας, το σχέδιο σας, η εφεύρεση σας είναι πραγματικότητα, και θα πραγματοποιηθεί.
  4. Όταν προσεύχεστε για κάποιον άλλον, να έχετε υπόψη σας ότι η σιωπηρή εσωτερική σας γνώση για την ακεραιότητα, την ομορφιά, την τελειότητα μπορεί να αλλάξει τα αρνητικά σχήματα σκέψης του υποσυνείδητου του άλλου και να φέρει εκπληκτικά αποτελέσματα.
  5. Οι θαυματουργές θεραπείες που γίνονται στα διάφορα ιερά, οφείλονται στη φαντασία και στην τυφλή πίστη η οποία επενεργεί στο υποσυνείδητο και ενεργοποεί τη θεραπευτική του δύναμη.
  6. Όλες οι αρρώστιες ξεκινούν από τη σκέψη. Τίποτα δεν παρουσιάζεται στο σώμα αν δεν υπάρχει το αντίστοιχο νοερό πρότυπο.
  7. Τα συμπτώματα όλων σχεδόν των ασθενειών μπορύν να προκληθούν με υποβολή στη διάρκεια ύπνωσης. Αυτό δείχνει τη δύναμη της σκέψης.
  8. Υπάρχει μόνο ένα μέσο θεραπείας και αυτό είναι η πίστη. Υπάρχει μόνο μια θεραπευτική δύναμη: το υποσυνείδητο.
  9. Άσχετα αν το αντικείμενο της πίστης σας είναι αληθινό ή ψεύτικο θα έχετε αποτελέσματα. Το υποσυνείδητο σας ανταποκρίνεται στη σκέψη που έχετε στο νου σας. Δείτε την πίστη στο νου σας και αυτό φτάνει.

Όλες οι αρρώστιες ξεκινούν από τη σκέψη. Τίποτα δεν παρουσιάζεται στο σώμα αν δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο νοερό πρότυπο..

Dr. Joseph Murphy