Επιδίωξε το Καλό με Ζήλο

Επιδίωξε το αγαθό με ζήλο.

Αλλά αν οι προσπάθειες σου είναι ανεπαρκείς, αποδέξου το αποτέλεσμα και συνέχισε παρακάτω.

 Επίκτητος, Η Τέχνη Του Ζην