Αυτοβελτίωση

Ευγνωμοσύνη

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014 16:11 Πνευματικότητα
«Υπάρχει ένα ρεύμα ζωής και ένα ρεύμα θανάτου, και ο πρώτος βαθμός του θανάτου είναι η δυσαρέσκεια. Ναι, γιατί αν δεν πάρετε προφυλάξεις, η δυσαρέσκεια…